headerphoto
Główna

grudzień 2014

Kontrola bezpieczeństwa budynków mieszkalnych

Kontrola bezpieczeństwa budynków mieszkalnych Techniczny stan domu to kwestia niezwykle istotna. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo jego użytkowania. Dlatego co jakiś czas powinny być dokonywane okresowe przeglądy budynków.Przynajmniej raz w roku należy dokonać kontroli stanu technicznego tych elementów budynku, które są szczególnie narażone na szkodliwe działania pogody oraz czynników występujących podczas użytkowania. Kontroli podlega zarówno budynek, jak i wszelkie